Behandeling

De behandelingen die ik aanbied zijn kortdurend (gemiddelde duren mijn behandelingen 8-11 consulten) en gebaseerd op de volgende (wetenschappelijk onderbouwde) behandelmethoden:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Traumabehandeling - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Mindfulness based cognitieve therapie (MBCT)


Behandeling

De behandeling start doorgaans met psycho-educatie; informatie en uitleg over je klachten. Hierdoor worden de klachten meer inzichtelijk en kun je ze beter begrijpen. Kenmerkend voor de behandeling is dat we veel zullen samenwerken en dat er (vooral bij de behandeling van angstklachten) zoveel mogelijk praktisch wordt gewerkt. Ik bied veel praktijkoefeningen aan. Zo kan ik met je meegaan om hulp en ondersteuning te bieden bij het opzoeken van oefensituaties. 

Om de behandeling zo effectief mogelijk te maken zullen we tussen de sessies in gebruik maken van opdrachten en oefeningen die je thuis kunt uitvoeren. Op deze wijze krijg je zelf steeds meer grip op je klachten. De behandeling wordt afgesloten met terugvalpreventie zodat je ook in de toekomst vroegtijdig (door jouw persoonlijke signalen te leren herkennen) kunt ingrijpen wanneer het minder goed met je gaat. 


Contact:

info@psychologiepraktijkkoster.nl
06-82159240

Leef Schiedam
Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam


Werkdagen: maandag en donderdag