Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 wordt er in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel. De maximale tarieven per sessie zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden bepaald door: het soort consult (behandeling, diagnostiek of overleg met collega's), de behandelaar (GZ-psycholoog) en de setting (vrijgevestigde praktijk). Telefonische consulten en beeldbelconsulten worden als behandeling in rekening gebracht.
De zorgverzekeraars hanteren ieder hun eigen tarieven, die een percentage bedragen van de maximale NZa tarieven. Consulten zullen maandelijks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Voor een overzicht van de tarieven per zorgverzekeraar: Achmea, ASR, Caresq, CZ, DSW, Eno, Menzis, ONVZ, OWM & VGZ.

In 2022 heb ik met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat behandeling binnen mijn praktijk geheel zal worden vergoed. Wel zal de zorgverzekeraar aanspraak maken op (het resterende deel van) je eigen risico (standaard is dat € 385,- in 2022, let op of je dit bedrag niet zelf hebt verhoogd).
Met het Zorgprestatiemodel zal per jaar je eigen risico in rekening worden gebracht. Dus wanneer de behandeling over twee kalenderjaren doorloopt, dan zal de zorgverzekeraar voor beide jaren het eigen risico verrekenen.

Tarieven TRE
Informatie over de tarieven voor TRE volgt later.

Mocht je niet naar de afspraak kunnen komen dan is het prettig als je mij dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak laat weten (per mail of telefonisch), de afspraak kan dan kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is (of wanneer je helemaal niet afzegt), wordt € 50,- in rekening gebracht vanwege de al gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.


Contact:

info@psychologiepraktijkkoster.nl
06-82159240

Leef Schiedam
Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam


Werkdagen: maandag en donderdag