Vergoedingen

Behandeling die wordt vergoed
Voor volwassenen geldt dat de behandeling in 2018 wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Ik heb met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, met uitzondering van Caresq (en de labels die hieronder vallen). Wanneer ik een contract met je zorgverzekeraar heb afgesloten dan wordt de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Wel zal de zorgverzekeraar aanspraak maken op (het resterende deel van) je eigen risico (standaard is dat € 385,- in 2018). Voor behandeling die door de zorgverzekeraar wordt vergoed ontvang je van mij geen rekening, de factuur wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

Wanneer ik geen contract heb afgesloten dan kun je veelal tussen de 60% en 100% van je behandelkosten vergoed krijgen door de zorgverzekeraar. Ik stuur de factuur dan naar je toe, je kunt de factuur betalen en vervolgens declararen bij je zorgverzekeraar. Ook in dat geval zal door de zorgverzekeraar aanspraak worden gemaakt op het eigen risico. Met een restitutiepolis heb je, in vergelijking tot een naturapolis, de meeste keuzevrijheid en ontvang je over het algemeen de hoogste vergoeding.

De vastgestelde tarieven voor de Basis GGZ 2018 kun je vinden op de website van de NZa.

Behandeling die niet wordt vergoed
Je kunt er ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld als je wel klachten ervaart maar niet voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose, dit wordt niet-verzekerde zorg of onverzekerde product (OVP) genoemd. Hierbij kan het gaan om werk- of relatiegerelateerde problemen. Er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig.
Ook kun je er voor kiezen om zelf te betalen als je geen diagnose wenst te krijgen of omdat je vanwege privacy de zorgverzekeraar buiten het behandelproces wilt laten. Ook dan is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Als je zelf betaalt bedragen de kosten € 85,- per consult van 45 minuten.

Afspraken afzeggen
Als je niet naar de afspraak kunt komen, probeer dit dan zo snel als mogelijk maar minimaal 24 uur van tevoren te laten weten. Voor afspraken die later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of niet worden nagekomen geldt dat ze in rekening worden gebracht. Voor zowel de verzekerde als de niet-verzekerde zorg gelden hiervoor de volgende kosten (die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar):

Afspraak minder dan 24 uur tevoren geannuleerd € 40,-
Niet nagekomen afspraak € 75,-

Bij het bovenstaande geldt steeds, mocht je er niet helemaal uit komen of heb je ergens een vraag over, neem dan gerust contact met me op.


Contact:

info@psychologiepraktijkkoster.nl
06-82159240

Leef Schiedam
Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam


Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.