Werkwijze

Je kunt je via de mail of telefonisch bij de praktijk aanmelden. Ik zal dan binnen enkele werkdagen contact met je opnemen en kort bespreken wat de reden van aanmelding is en inschatten of ik de juiste behandeling kan bieden. Als we het idee hebben dat behandeling binnen de praktijk passend is, dan kunnen we een afspraak voor een intakegesprek maken. Doorgaans is dit binnen enkele weken. Voorafgaand aan het intakegesprek zal ik je vragen om enkele gegevens en vragenlijsten in te vullen, deze kun je meebrengen naar het gesprek. 

Om je aan te melden bij de praktijk is er een verwijzing van de huisarts nodig. Je kunt deze verwijsbrief, samen met je zorgverzekeringspas en geldig identiteitsbewijs, meenemen naar de eerste afspraak.

Tijdens het intakegesprek zullen we dieper ingaan op (het ontstaan van) je klachten en problemen, en op de factoren die er voor zorgen dat je last blijft houden. Ook stellen we je hulpvraag vast, benoemen we een aantal doelen waaraan je wilt werken en bespreken we op welke wijze je dit zou kunnen bereiken. Vervolgens stel ik een behandelplan op, wat we in het tweede gesprek kunnen bespreken. We zullen steeds aansluiten en afstemmen op jouw behoeften.

Vertrouwelijkheid
Wat we met elkaar bespreken is vertrouwelijk (dit is ook in de wet vastgelegd). Ik zal zonder jouw schriftelijke toestemming geen informatie aan anderen verstrekken. Soms is het voor de voortgang van de therapie wel belangrijk om contact te hebben met de huisarts of psychiater, dan zal ik daar jouw schriftelijke toestemming voor vragen.

ROM
De zorgverzekeraars verlangen dat de effectiviteit van de behandeling gemeten wordt, door middel van ROM (Routine Outcome Monitoring) metingen; je wordt hiervoor aan het begin en aan het einde van de behandeling gevraagd een vragenlijst in te vullen. We zullen de uitkomst van de vragenlijst in de sessie met elkaar bespreken. De testgegevens worden geanonimiseerd opgenomen in een landelijke database. Als je hier bezwaar tegen hebt dan kun je dit aangeven.

Klachtenregeling
Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling of is er iets waar je tegen aan loopt, dan kun je dat altijd met mij bespreken (in de sessie maar ook telefonisch of per mail als je dat prettiger vindt). Ik heb er vertrouwen in dat we daar samen uit kunnen komen. Mocht dit voor jou echter niet het gewenste effect hebben, dan kun je je wenden tot het klachtenreglement van de LVVP waarbij ik mij heb aangesloten.


Contact:

info@psychologiepraktijkkoster.nl
06-82159240

Leef Schiedam
Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam


Werkdagen: maandag en donderdag