Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 wordt er in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel:

* De maximale tarieven per sessie zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden bepaald door: het soort consult (behandeling, diagnostiek of overleg met collega's), de behandelaar (GZ-psycholoog) en de setting (vrijgevestigde praktijk).
Telefonische consulten en beeldbelconsulten worden als behandeling in rekening gebracht.

* De zorgverzekeraars hanteren ieder hun eigen tarieven, die een percentage bedragen van de maximale NZa tarieven. Consulten zullen maandelijks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

* Het behandeltraject begint met 2 intakegesprekken (=diagnostiek) van 45 of 60 minuten. Behandelgesprekken duren doorgaans 45 of 60 minuten en EMDR-sessies 75 of 90 minuten.
De tarieven voor de verschillende consulten zijn gebaseerd op werkelijke tijd en worden afgerond op 15 minuten.

* Tijdens de intake zal ik een inschatting maken of er sprake is van een DSM-5 classificatie en de zorgvraagtypering bepalen. Dit laatste doen we in het tweede intakegesprek met behulp van een vragenlijst (HoNOS+). Op basis van de antwoorden op deze lijst zullen we inschatten welk zorgvraagtype het beste aansluit bij jouw klachten en problemen (in mijn praktijk gaat het om zorgvraagtype 1 t/m 4).

* Het zorgvraagtype en de DSM-5 diagnose-hoofdgroep zullen ook op de factuur aan de zorgverzekeraar komen te staan en aangeleverd worden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je bij mij een privacyverklaring invullen (een aantal gegevens zal dan niet worden doorgegeven).


Contact:

info@psychologiepraktijkkoster.nl
06-82159240

Leef Schiedam
Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam


Werkdagen: maandag(ochtend), afwisselend dinsdag-/donderdagochtend